sobota 11. ledna 2014

BYDLENÍ NA OSTROVĚ UMĚNÍ


EXTERIÉR


ŘEZOPOHLED


KONCEPT

INTERIÉRVÝKRESY CELKOVÉ


ŘEZOPOHLED DOMKU


VÝKRESY DOMKU

pátek 22. listopadu 2013

3.NÁVRH

 Třetí návrh vychází z návrhu prvního, kde neateliérové bydlení pro umělce rozděluju do samostatných objektů.
 Jejich rozmístěním vzniká jakási vesnice, kde ústředním prostorem je náves, okolo které vyrůstají v těsné blízkosti buňky. Další společné prostory umožňují setkávání obyvatel, grilování, sezení ve stínu stromů, pikniky, pěstování zeleniny,.. a plní tak funkci zahrady.
 Další možnost rozmístění navyšuje kapacitu na 10 objektů, ale připravuje prostor o oddělené prostory zahrady. Ve výsledku ale prostor návsi může plnit zároveň funkci zahrady, a nechává více prostoru obyvatelům, nediktuje, co se má kde dít, proto se přikláním ke druhé možnosti.   
Dále jsem řešila, jak z objektů udělat jeden celek, aby se návrh hodil do našeho urbanismu ostrova. Řešením je "vesnice v domě". Celý prostor pokrývám schránkou, dávám objektům společný obvodový plášť tak, že to vypadá jako jedna velká budova. Jako možné problémy se mi zdálo zhoršené osvětlení a příliš velký rozpon zastřešení, proto další verzí byla zeď, kdy objekt stále z horizontu člověka vypadá jako jedna budova.    
Buňky navrhuji jako jednoduché "chatky", každá pro jednoho člověka, kde je jen to nejdůležitější. Protože lidé jsou různí a mají jiné potřeby, buňky jsou navrženy s různými dispozicemi, aby si každý mohl zvolit, co mu více vyhovuje. 
Půdorys 1. varianta
Půdorys 2. varianta
Půdorys 3. varianta